EASY – Efficient Agriculture Systems.

Zarządzanie danymi i rolnictwo precyzyjne od CLAAS.

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy obchodzić się z nimi tak samo dobrze, jak z parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz. Gdy znamy aktualną lokalizację maszyn, ich stan roboczy oraz możliwości oferowane przez dane otoczenie robocze, możemy zaoszczędzić wiele czasu i cennych zasobów, a tym samym i pieniędzy. Aby zapobiec utracie orientacji w tym nadzwyczaj istotnym i złożonym obszarze, CLAAS ułatwia użytkownikowi pracę dzięki swoim efektywnym systemom rolnictwa precyzyjnego – EASY.

Pod nazwą EASY firma CLAAS łączy swoje kompetencje w obszarze zarządzania danymi i rolnictwa precyzyjnego. Zaliczamy do nich łączenie maszyn w sieć poprzez system TELEMATICS, zarządzanie flotami i konserwację zdalną oraz aplikacje AGROCOM lub CLAAS CROP SENSOR do optymalnego dawkowania nawozów i środków ochrony roślin. A jeśli użytkownik zechce dodatkowo wyposażyć posiadaną maszynę w system kierowania lub terminal, jest on również dostępny w ramach efektywnych systemów rolnictwa precyzyjnego EASY.