CLAAS LEXION 700. APS HYBRID SYSTEM.

CLAAS LEXION 700. APS HYBRID SYSTEM.

Przepływ materiału.

Większa wydajność wciągania.

Prostoliniowy napęd przyrządu żniwnego.

Oszczędzać paliwo bez utraty siły – prostoliniowy napęd przyrządu żniwnego ma w tym znaczący udział. To istotna zaleta, gdyż potrzebna siła napędowa jest wszystkim. Maszyny stają się coraz wydajniejsze i tym samym będą prowadzić przez kanał wciągający coraz większą masę materiału. Napędy muszą sprostać także tym wymaganiom.

Dostępne są cztery różne napędy: S (stały), L (zmienny), XL (dwustopniowy) i XXL (zmienny). W ten sposób CLAAS proponuje do każdego spektrum pracy odpowiedni napęd dla właściwej przepustowości.

LEXION 700

Hamulec napędu przyrządu roboczego.

Skuteczna ochrona przez ciałami obcymi oraz innymi przyczynami uszkodzeń: dzięki hamulcowi napędu można natychmiast zatrzymać przyrząd żniwny wielofunkcyjnym uchwytem. Hamulec ten znajduje się bezpośrednio na kanale wciągającym i musi hamować niewielką masę. Zalety: mniejszy moment hamowania, mniejsze zużycie części.

Hydrauliczna rewersja.

Bezproblemowe usuwanie zapchań. System hydrauliczny umożliwia łagodną rewersję z wysokim momentem obrotowym. Rewersja jest wygodnie uruchamiana przyciskiem w kabinie. Automatycznie zmienia się również kierunek obrotów hydraulicznego napędu nagarniacza co dodatkowo wspomaga rewersję.

Kanał wciągający o szerokości do 9 m w MONTANA.

Innowacyjny system MULTI CONTOUR steruje obrotową ramą oraz zmianą kąta cięcia w zależności od pozycji osi i wszystkich znanych funkcji AUTO CONTOUR. Kanał wciągający MONTANA jest wyposażony w jeden siłownik poziomy do zmiany kąta cięcia i dwa siłowniki pionowe do sterowania AUTO CONTOUR i wyrównania nachylenia na zboczach. Wzmocniona konstrukcja umożliwia pracę przyrządem VARIO o szerokości do 9 m.

LEXION 700

Więcej nowoczesnej technologii. APS HYBRID SYSTEM.

To więcej, niż suma zalet.

APS HYBRID SYSTEM – technika omłotu firmy CLAAS – łączy dwie znakomite technologie: styczny system omłotu APS i wysokowydajne oddzielanie ziarna ROTO PLUS.

Tylko CLAAS połączył oba systemy w jednej maszynie i tym samym, dzięki APS, zaoferował wydajność znacznie wyższą niż inni.

Takie połączenie daje wiele korzyści.

 • Dostosowanie liczby obrotów bębna młocarni następuje niezależnie od liczby obrotów rotorów
 • Indywidualne dostosowanie całego procesu do zmieniających się w ciągu dnia warunków zbioru
 • Łagodny omłot przy najwyższej przepustowości

Daleko przed innymi.

LEXION i APS HYBRID SYSTEM, z efektywnym oddzielaniem ziarna, wyróżnia się 10-krotnie szybszym przepływem materiału między rotorami a koszami oraz dużą siłą odśrodkową o charakterystyce oddzielania zupełnie innej niż w maszynach z wytrząsaczami.

Wykorzystajmy doskonałe współdziałanie APS + ROTO PLUS.

1 Przyspieszacz 2 Bęben młócący 3 Odrzutnik

Większe przyspieszenie. APS.

Wyjątkowy system omłotu APS.

Przyspieszacz w młocarni: chroniony patentem, wysokowydajny system omłotu oferowany tylko przez CLAAS. Decydujący postęp w CLAAS ma miejsce już przed bębnem młócącym. Gwałtowne przyspieszenie przepływu materiału od 3 m/s do 20 m/s uruchamia łańcuch efektywnych procesów:

CLAAS LEXION 700. APS.

 • Przyspieszacz powoduje lepsze rozciągnięcie zbieranego materiału
 • Jest on wtedy równo rozłożony i płynie aż do 33% szybciej
 • Dzięki wysokiej sile odśrodkowej oddzielane jest znacznie więcej ziarna
 • Do 30% ziarna wychwytywane jest już w klepisku wstępnym, bezpośrednio przed przyspieszaczem – oznacza to znaczne odciążenie klepiska głównego
 • Zamknięty bęben młócący.

  Oprócz otwartego bębna dostępny jest także zamknięty bęben z cepami, który można stosować uniwersalnie i który wyróżnia się optymalnym przepływem masy oraz poprawioną jakością ziarna. Rozwiązanie to zapewnia łagodniejsze niż dotychczas traktowanie materiału.

 • Zabezpieczenie przeciążeniowe podnosi wydajność dzienną.

  Klepisko ustawiane jest hydraulicznie z fotela operatora. Równoległe prowadzenie klepiska gwarantuje optymalną jakość omłotu. Zintegrowane, hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe doskonale chroni system przed uszkodzeniami ciałami obcymi, pozwalając bez ryzyka osiągać granice wydajności maszyny.

 • Z systemem APS jakość ziarna jest wyższa.

  Z systemem APS jakość ziarna jest wyższa.

  Dla optymalnego wymłacania i odplewiania system APS oferuje wiele możliwości adaptacji. APS zapewnia znakomitą jakość ziarna dzięki elementom intensywnego omłotu oraz blachom kłosownika, błyskawicznie dołączanymi jedną dźwignią na kanale wciągającym.

 • Synchroniczna współpraca.
  LEXION 700

  Przyspieszacz, bęben młócący i odrzutnik są napędzane jedną przekładnią bezstopniową. Przy każdej zmianie liczby obrotów bębna młócącego synchronicznie zmieniają się też liczby obrotów przyspieszacza i odrzutnika.

  Wynik: łagodne, płynne traktowanie młóconego materiału przy równym przepływie.

 • Klepisko MULTICROP.

  Klepisko wstępne zbudowano jako MULTICROP i można je dostosować do wszystkich roślin. Możliwość szybkiej wymiany trzech segmentów minimalizuje czasy przestoju i zwiększa ekonomikę pracy.

LEXION 700

Większe bezpieczeństwo. AUTO CROP FLOW.

Kontrolowane ryzyko.

Co możemy zrobić, aby żniwa były bezpieczniejsze? Przy ekstremalnych warunkach zbioru operator musi pracować z najwyższą koncentracją, aby zagwarantować bezawaryjne działanie maszyny. Często mamy tylko kilka dni, aby zebrać zboże o optymalnej jakości i właśnie wtedy każda minuta pracy jest bardzo cenna.

Wczesne rozpoznanie.

Aby możliwe było wcześniejsze rozpoznanie krytycznych skoków obciążenia, nadzorowane są liczby obrotów następujących komponentów:

 • Młocarnia APS
 • Rotory ROTO PLUS w oddzielaniu resztek ziarna
 • Silnika

W strefie gospodarki słomą rozpoznawane jest zatrzymanie siekacza słomy i rozdzielacza promieniowego.

CLAAS LEXION Automatyczna kontrola przepływu materiału / 2016 / pl

Szybkie reagowanie.

Przy przekroczeniu ustawionej granicy poślizgu automatycznie wykonane zostaną następujące kroki:

 • Uaktywni się hamulec przyrządu żniwnego
 • Zespół wciągania i przyrząd roboczy zostaną wyłączone
 • Tempomat lub CRUISE PILOT: prędkość zostanie zredukowana do 1,5 km/h, jeśli systemy są aktywne
 • Rozładunek zbiornika ziarna zostanie wyłączony, jeśli jest aktywny

Te czynności zapewnią, że do maszyny nie dostanie się więcej materiału. Czasy przestoju oraz uszkodzenia spowodowane zatorami zostaną zredukowane.

LEXION 700 600

Dopasowane do warunków zbioru.

Funkcję AUTO CROP FLOW można włączać i wyłączać w CEBIS. Operator może wybrać, czy chce z niej korzystać. Czułość granic poślizgu można ustawić w trzech stopniach, optymalnie dopasowując system do warunków w polu.

Jazda do granic wydajności.

Funkcja AUTO CROP FLOW ma wspierać operatora przy jeździe maszyną aż do granic wydajności. Daje większe bezpieczeństwo przy automatycznym nadzorze komponentów ważnych dla przepływu materiału i wprowadzenie niezbędnych kroków.

Szybsze oddzielanie resztek ziarna. ROTO PLUS.

W pełni przemyślana koncepcja.

System omłotu APS uzupełniony o wyjątkową zasadę ROTO PLUS. Tak powstało niezależne rozwiązanie techniczne APS HYBRID SYSTEM, które przeniosło CLAAS daleko do przodu.

Oddzielanie resztek ziarna ROTO PLUS.

Równe doprowadzenie APS tworzy idealne warunki oddzielania ziarna ROTO PLUS. Zasada ROTO PLUS jest prosta, ale wyjątkowo skuteczna. Odrzutnik układu APS rozdziela słomę na dwa strumienie i prowadzi je do dwóch przeciwbieżnych, wysokowydajnych rotorów.

CLAAS LEXION 700. ROTO PLUS.

Wysokowydajne rotory.

Mimośrodowo łożyskowane rotory zawsze rozwijają wysokie siły odśrodkowe, tak aby oddzielić resztki ziarna od słomy. Ze względu na średnicę 445 mm i długość 4200 mm LEXION oferuje wyjątkowo dużą powierzchnię oddzielania.

Mieszanina słomy, ziarna i plew najpierw trafia przez półkę zwrotną na podsiewacz, a później przez stopnie opadania dostaje się do sit. Stanowi to wyraźne odciążenie skrzyni sitowej.

 • Wygodnie przestawiane pokrywy rotorów.

  Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO SEPARATION.

  Wszystkie modele LEXION dysponują hydraulicznie przestawianymi lamelami do elastycznego dostosowywania powierzchni oddzielania rotorów. Obrotowym przełącznikiem HOTKEY można w szybki sposób redukować otwarcie powierzchni oddzielania z kabiny. W czasie suszy zmniejsza się obciążenie sit, a w wilgotne żniwa wykorzystuje się dużą powierzchnię oddzielania. Efekt: zmienna powierzchnia oddzielania rotorów, zawsze gwarantująca maksymalną przepustowość.

 • Bezstopniowo regulowany wariator.

  Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO SEPARATION.

  Liczba obrotów rotorów regulowana jest bezstopniowo przez CEBIS: od 350 do 1050 obr./min, niezależnie od liczby obrotów bębna młócącego. Można nie tylko szybko dopasować liczbę obrotów do wymagań różnych roślin i warunków zbioru, lecz również łatwo osiągnąć granicę optymalnej wydajności maszyny.

LEXION Czyszczenie 4D / 2016 / pl

Czyszczenie CLAAS 4D.

Sprostać wyzwaniom.

Gdy maszyna pracuje na nierównych polach, to czyszczenie stoi przed szczególnymi wyzwaniami. Materiał z oddzielania resztek ziarna porusza się na pochyłości w dół zbocza co sprawia, że obciążenie półki zwrotnej, podsiewacza i sit jest tylko po jednej stronie. Gdy maszyna jedzie pod górę lub z góry, liczba obrotów dmuchawy oraz pozycja sit, muszą być dopasowane tak aby optymalnie wykorzystać wydajność czyszczenia i zapobiegać stratom.

Czyszczenie CLAAS 4D.

Czyszczenie 4D to kolejny element CEMOS AUTOMATIC. Składa się z funkcji 4D do sterowania pokrywami rotora oraz z funkcji AUTO SLOPE do regulacji liczby obrotów dmuchawy.

Najważniejsze elementy: pokrywy rotora.

Do zakresu czyszczenia 4D należy trzecia para pokryw rotora pod trzecim koszem oddzielającym. Dodatkowo poszczególne pokrywy rotora są podzielone tak, że można oddzielnie zamykać i otwierać lewą lub prawą stronę.

 • Sposób działania.

  Aby zagwarantować równomierne zasilanie układu czyszczenia, 4D steruje automatycznie oba zakresy. Odbywa się to zależnie od nachylenia poprzecznego i wzdłużnego oraz aktualnego obciążenia czyszczenia. Wydajność czyszczenia jest bliska stałej także w trudnym terenie. 4D automatycznie reguluje niezbędne parametry i aktywnie działa w tle, pomagając operatorowi.

 • Jak pracuje 4D?

  Na zboczu:

  • Połowa segmentu pokryw rotora skierowana w górę zbocza będzie otwarta
  • Połowa segmentu pokryw rotora skierowana w dół zbocza będzie zamknięta

  Zamykanie pokryw rotora odbywa się w kierunku jazdy od przodu do tyłu, otwieranie pokryw następuje od tyłu do przodu.

  Przy jeździe pod górę:

  • Liczba obrotów dmuchawy jest zmniejszana
  • Sito dolne będzie dalej otwarte

  Przy jeździe w dół:

  • Liczba obrotów dmuchawy jest zwiększana
  • Sito dolne zostanie przymknięte
 • Zalety.
  • Równomierny rozdział materiału w oddzielaniu resztek ziarna
  • Mimo nachylenia zbocza następuje równomierne dosyłanie do półki zwrotnej, podsiewacza, sita górnego / sita dolnego
  • Liczba obrotów dmuchawy jest dopasowywana automatycznie
  • Lepsza wydajność skrzyni sitowej dzięki dopasowaniu ilości wiatru
  • Wydajność czyszczenia pozostaje stabilna przy nachyleniu wzdłużnym i poprzecznym (teren pofałdowany)
  • Większa przepustowość i mniejsze straty na zboczach

JET STREAM / 2015 / pl

Czyszczenie. Większa czystość. Świetne efekty.

JET STREAM.

System czyszczenia JET STREAM dostosowano specjalnie do oddzielania resztek ziarna ROTO PLUS.

 • Podwójnie przewietrzane stopnie opadania
 • Pierwszy stopień spadku: 150 mm wysokości
 • Długość kanału wyrównania strumienia daje równomierne, ekstremalnie wysokie ciśnienie wiatru
 • 6-stopniowa dmuchawa turbinowa
 • Elektryczne przestawianie sit z kabiny

Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO CLEANING i AUTO SLOPE.

Podwójne przewietrzanie.

Podwójnie przewietrzane stopnie opadania dają intensywne czyszczenie wstępne. Turbina tworzy niezbędny strumień powietrza i jest bezstopniowo regulowana z kabiny.

Podsiewacz.

Na podsiewaczu odbywa się wstępne sortowanie ziarna (u dołu), plew i krótkiej słomy (u góry). Wynikające stąd odciążenie sita górnego zwiększa efektywność czyszczenia. W celu oczyszczenia podsiewacza po zakończonych żniwach można łatwo wyjąć cztery pojedyncze elementy z tworzywa sztucznego.

Czyszczenie 3D.

 • Dynamiczne wyrównanie pochyłości poprzez aktywne sterowanie sita górnego
 • Pełna stabilizacja wydajności na zboczach o nachyleniu do 20%
 • Eliminacja konserwacji i zużycia
 • Szybki i łatwy montaż
 • Wraz z AUTO CONTOUR to idealny "pakiet na zbocza"

Zgoniny i GRAINMETER.

Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO CLEANING. Ilość i skład zgonin pozwalają w efekcie na możliwie najlepsze ustawienie maszyny. Kabina oferuje kierowcy możliwość bezpośredniej obserwacji zgonin przez oświetlony szyb. Wszystkie modele LEXION można dodatkowo wyposażyć w GRAINMETER. Dzięki elektronicznemu wskaźnikowi jakości zgonin można w CEBIS wygodnie odczytać udział ziarna w powtórnie młóconej masie. Z tymi danymi operator jest w stanie samodzielnie lub z pomocą CEMOS zoptymalizować ustawienia maszyny i aż do granic wykorzystać potencjał wydajności swojego LEXION.

AUTO SLOPE. Automatyczne sterowanie dmuchawy.

Teren pagórkowaty wymaga od operatora dodatkowej koncentracji. Funkcja AUTO SLOPE wspiera go przy ustawianiu zespołów czyszczenia. Gdy maszyna jedzie pod górę, należy zmniejszyć liczbę obrotów dmuchawy, aby uniknąć strat ziarna ze skrzyni sitowej.

Przy zjeździe z góry liczbę obrotów dmuchawy należy zwiększyć, aby zachować prawidłowy przepływ materiału i właściwe oddzielanie ziarna. AUTO SLOPE stale dopasowuje liczbę obrotów dmuchawy do warunków, wychodząc od ustawień dmuchawy dokonanych przez operatora.

CRUISE PILOT: Automatyka prędkości jazdy.

Zależnie od obciążenia silnika CRUISE PILOT marki CLAAS automatycznie reguluje optymalną prędkość jazdy. Zależnie od trybu jazdy system uwzględnia równocześnie różne parametry: prędkość jazdy, grubość warstwy w kanale wciągającym oraz straty ziarna.

Do dyspozycji operatora są następujące tryby jazdy uwzględniające obciążenie silnika:

 • Stała prędkość – podanie żądanej prędkości jazdy
 • Stała przepustowość – podanie żądanej przepustowości
 • Stała przepustowość i straty – podanie żądanej przepustowości
 • i poziomu strat

Zespół działający ograniczająco, np. obciążenie silnika, straty lub przepustowość jest pokazywany w CEBIS.

Aby opanować całą moc LEXION, można w pięciu stopniach ustawić maksymalną prędkość i szybkość reakcji. Obsługa jest prosta i szybka przez HOTKEY.

Zaleta:

CRUISE PILOT pracuje i reaguje przewidywalnie, wcześnie wychwytując skoki obciążenia systemu roboczego. LEXION automatycznie jedzie na granicy wydajności i podnosi wydajność z całej kampanii.

Wskazania i obsługa w nowym CEBIS MOBILE.

Oprócz CEBIS kierowca może również obsługiwać CRUISE PILOT w CEBIS MOBILE, korzystając z pełnego zakresu funkcji. W kokpicie CEBIS MOBILE widoczne są wszystkie parametry wydajności, takie jak przepustowość na godzinę, obciążenie silnika, ilość materiału w kanale wciągającym oraz aktywność CRUISE PILOT. Dzięki bezpośredniemu dostępowi kierowca ma możliwość szybkiego i łatwego dokonywania modyfikacji.

Więcej nastaw na sekundę. CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS.

Pod pojęciem CEMOS firma CLAAS łączy wszystkie systemy, które służą optymalizacji maszyny. CEMOS jest dostępny w dwóch różnych wersjach:

 1. System bazujący na dialogu jak np. CEMOS DIALOG albo CEMOS. Prowadzą one operatora krok po kroku do optymalnego ustawienia maszyny. Proponowane nastawy muszą być przy tym dokonane lub zatwierdzone przez operatora.
 2. CEMOS AUTOMATIC, jako zbiorcze pojęcie dla różnych funkcji, które automatycznie optymalizują maszynę i każdy z jej procesów. Operator musi tylko uaktywnić automatykę. Do tych funkcji należy np. CEMOS AUTO CLEANING optymalizujący czyszczenie lub CEMOS AUTO SEPARATION optymalizujący oddzielanie resztek ziarna ROTO PLUS.
 • Zbierać, zamiast ustawiać.

  Wszystkie funkcje CEMOS AUTOMATIC stale i automatycznie dostosowują maszynę do warunków zbioru, umożliwiając osiąganie maksymalnej przepustowości przy najwyższej jakości oraz czystości ziarna z jednoczesnym minimalnym zużyciem paliwa. Sam operator jedynie uaktywnia funkcje automatyki.

 • Automatyczne wymłacanie, oddzielanie i czyszczenie.

  CEMOS AUTO THRESHING wyszukuje najlepsze ustawienie dla:

  • Liczby obrotów bębna młócącego
  • Szczelina na klepisku

  CEMOS AUTO CLEANING optymalizuje czyszczenie przez ustawienie następujących zespołów:

  • Liczba obrotów dmuchawy
  • Otwarcie sita górnego
  • Otwarcie sita dolnego

  CEMOS AUTO SEPARATION działa na oddzielanie resztek ziarna ROTO PLUS, dokonując następujących ustawień:

  Liczba obrotów rotora

  Pozycja pokryw rotorów

 • Zasada działania.

  Po rozpoczęciu pracy na polu funkcje CEMOS AUTOMATIC sterują określonymi wartościami wstępnymi i w krótkim czasie znajdują optymalne ustawienia systemów roboczych. Uwzględniają przy tym zmieniające się w ciągu dnia warunki zbioru, sprawdzając i stale dostosowując nastawy. W ten sposób funkcje CEMOS AUTOMATIC gwarantują taki poziom efektywności, którego żaden operator nie mógłby osiągnąć poprzez ustawienia ręczne.

 • Spektrum zastosowań.

  CEMOS AUTO THRESHING, CEMOS AUTO CLEANING oraz CEMOS AUTO SEPARATION mają zastosowanie podczas pracy w pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie, życie, owsie1, rzepaku, kukurydzy i soi1. Dzięki temu funkcje są dostępne przez całe żniwa.

  1 Niedostępne dla CEMOS AUTO THRESHING

CEBIS MOBILE zapewnia przejrzystość.

Prezentowane są aktualne stany wszystkich zespołów i aktywne funkcje CEMOS AUTOMATIC. Dodatkowo wyświetlany jest status czyszczenia 4D. Widoczny może być również obraz z GRAIN QUALITY CAMERA. Dzięki temu kierowca ma pod kontrolą wszystkie istotne informacje, co pozwala mu np. na odpowiednią modyfikację strategii pracy.

Wskazanie statusu czyszczenia 4D.

Na wyświetlaczu dodatkowym można skonfigurować wyświetlanie statusu czyszczenia 4D. Widoczna jest wówczas aktualna pozycja klap rotora. CEMOS AUTO SEPARATION ciągle ją dopasowuje, zależnie od wymaganej wydajności oddzielania lub wilgotności słomy.

Widok i obsługa CEMOS.

Dzięki nowemu, dotykowemu terminalowi obsługowemu CEBIS MOBILE można obsługiwać następujące funkcje:

 • CEMOS DIALOG
 • CEMOS AUTO THRESHING
 • CEMOS AUTO CLEANING
 • CEMOS AUTO SEPARATION
 • CRUISE PILOT
 • AUTO CROP FLOW

LEXION 700

Strategie optymalizacji.

Wykorzystywany jest większy potencjał. Zbadane i sprawdzone.

Strategie optymalizacji opierają się na agroekonomicznych wielkościach docelowych:

Zyskują operator i wyniki pracy.

CEMOS DIALOG jest niezawodnym partnerem operatora. Motywuje go do optymalizacji ustawień maszyny zależnie od istniejącej sytuacji, dodaje mu pewności i w efekcie ciągłego uczenia się powiększa jego wiedzę.

CEMOS DIALOG ma właściwe ustawienie.

CEMOS DIALOG spełnia zadania asystenta i zawsze znajduje prawidłowe ustawienia maszyny: w odniesieniu do wydajności, jakości, bezpieczeństwa oraz efektywności. Wartości założone w książce zbiorów CLAAS są dobrymi wynikami średnimi dla prawie wszystkich warunków zbioru, oferując z reguły również możliwości optymalizacji nastaw. CEMOS pomaga w wykorzystaniu tego potencjału.


LEXION 700

CEMOS DIALOG z nową obsługą.

Obsługa i wyświetlanie CEMOS DIALOG odbywają się za pośrednictwem nowego terminala CEBIS MOBILE. Na wyświetlaczu głównym widoczne są aktualne stany wszystkich zespołów.

LEXION 700

Z PROFI CAM widać wszystko.

Wszystkie modele LEXION można wyposażyć w umieszczoną na końcu rury rozładowczej kamerę PROFI CAM. Pozycjonowanie kamery pozwala na wygodny nadzór trzech czynności na dodatkowym, kolorowym monitorze znajdującym się w kabinie:

 • Rura rozładowcza rozłożona: przeładunek
 • Rura rozładowcza złożona: rozdział sieczki
 • Rura rozładowcza złożona: obszar za maszyną do cofania lub jazdy po drogach
LEXION 700

Tylna kamera CEBIS.

Kamera tylna, zamontowana na kołpaku wyrzutu słomy, przesyła obraz bezpośrednio na ekran CEBIS. Nie jest konieczny dodatkowy ekran w kabinie. Wyświetlanie obrazu z kamery na CEBIS następuje automatycznie, gdy tylko LEXION sterowany dźwignią wielofunkcyjną lub CMOTION ruszy do tyłu. Alternatywnie obraz kamery można wywołać także za pomocą przycisku DIRECT ACCESS.

W systemie można przyłączyć do czterech kamer i oglądać przekazywany obraz na monitorze w kabinie operatora.

Większa przejrzystość. GRAIN QUALITY CAMERA.

Decydujący czujnik.

GRAIN QUALITY CAMERA jest najważniejszym z czujników do automatycznego ustawiania młocarni i czyszczenia. Kamera ta przesyła obraz zbieranego materiału w czasie rzeczywistym z głowicy przenośnika. Rozpoznawane są części inne niż ziarno (NKB) oraz połamane ziarno, a także ustalany jest ich udział. Tego rodzaju wykrywanie jest o wiele dokładniejsze niż optyczna ocena operatora, ponieważ zbierany materiał segreguje się częściowo w zbiorniku ziarna. Optyczna ocena udziału NKB i połamanego ziarna jest więc trudna dla operatora.

LEXION 700

Wskazania i obsługa w CEBIS.

Prezentacja jakości ziarna w CEBIS może odbywać się w obrazie na żywo, ocenianym przez operatora na wideo. Równocześnie na prawej krawędzi ekranu pokazywany jest udział połamanego ziarna i NKB w dwóch kolumnach. Jeśli jakość zbieranego materiału się zmieni, operator może zareagować natychmiast. Udział połamanych ziaren oraz NKB można pokazać także w „typowym obrazie CEBIS”, gdzie widoczne są one obok wskazań zgonin do ponownego omłotu.

Wskazania i obsługa w CEBIS MOBILE.

Jeśli maszyna jest dodatkowo wyposażona w terminal CEBIS MOBILE, obraz z GRAIN QUALITY CAMERA może być wyświetlany bez przerwy. Wtedy nie można go już wyświetlać w CEBIS w maszynie. Po naciśnięciu obrazu z kamery otwiera się okno dialogowe z dużym obrazem na żywo z kamery, obie kolumny z udziałem połamanego ziarna oraz NKB, a ponadto także opcje ustawień czułości.

Współpraca.

Ocena za pomocą GRAIN QUALITY CAMERA to ważna zmienna kontrolowana dla funkcji CEMOS AUTOMATIC: AUTO THRESHING, AUTO CLEANING i AUTO SEPARATION. Funkcja AUTO THRESHING powiązana jest z GRAIN QUALITY CAMERA, zaś AUTO CLEANING i AUTO SEPARATION mogą pracować również bez tego wyposażenia. Czułość kamery wpływa na zachowanie funkcji regulacyjnych CEMOS AUTOMATIC i w ten sposób może zostać dostosowana na potrzeby pożądanych rezultatów.

Większa wydajność. Większy komfort. Nowe siekacze słomy.

Większa przepustowość.

Czasem wystarczy zrobić niektóre rzeczy większymi. Przez powiększenie średnicy nowych siekaczy słomy wyraźnie poprawiły się odbiór i prowadzenie materiału. Wydłużenie dna siekacza słomy sprawiło, że sieczka jest dłużej prowadzona i znacznie mocniej przyspieszana. Bardzo wyraźny wzrost odległości i jakości rozrzutu widać przede wszystkim w rozdzielaczach ze standardowymi blachami rozrzutu.

Zarządzanie słomą CLAAS. SPECIAL CUT.

Słoma spada z rotorów bezpośrednio do siekacza, którego intensywność działania można dostosować do panujących warunków. Do 108 ciasno ustawionych, obustronnie ostrzonych noży, ostrze poprzeczne i grzebień noży przeciwstawnych, to pewność krótkiej sieczki. Aby zoptymalizować rozdrabnianie słomy i jej rozdział, LEXION dysponuje dodatkowo uchylnym elementem ciernym. Po wszystkim sieczka trafia do rozdzielacza promieniowego.

LEXION 700

Komfortowa optymalizacja jakości rozdrabniania.

Przy nowych siekaczach słomy można hydraulicznie przestawiać przestawiany element dna i noże przeciwstawne. W ten sposób podczas pracy można dopasować przez CEBIS jakość rozdrabniania i elastycznie reagować na warunki w polu. Dostępne jest także mechaniczne, beznarzędziowe przestawianie dwoma dźwigniami.

Przestawienie z kabiny na odkładanie pokosu.

Wychodzenie z kabiny to już przeszłość – przynajmniej wtedy, gdy należy przestawić siekacz słomy na odkładanie pokosu. Można to wygodnie zrobić z kabiny poprzez CEBIS. Jeśli tylko część słomy ma być posiekana, operator jest w stanie przestawić maszynę w kilka sekund.

LEXION Rozdzielacz promieniowy / 2016 / pl

Większa efektywność. Większa precyzja. Nowy rozdzielacz promieniowy.

Mechanicznie napędzany rozdzielacz promieniowy.

Perfekcyjny rozdział słomy z najwyższą jakością gwarantuje napędzany mechanicznie rozdzielacz promieniowy. Oba obracające się w przeciwnych kierunkach rotory wyrzutowe są napędzane pasem ze stałą liczbą obrotów. Taka koncepcja napędu zapewnia zachowanie wysokiej jakości rozdzielania.

Dokładny rozdział sieczki i plew.

Sieczka oraz plewy z czyszczenia są bezpośrednio odbierane przez rozdzielacz promieniowy, a ich ruch ulega przyspieszeniu. Taka koncepcja wspólnie z napędem mechanicznym ma niewielkie zapotrzebowanie siły i wymaga mniejszego zużycia paliwa.

 • Charakterystyka pola rozdziału.

  Każdy wirnik wyrzutowy ma dwie ruchome blachy rozrzutu. Szerokość rozrzutu można zmieniać tu wspólnie lub oddzielnie dla każdego z wirników. Umożliwia to dopasowanie do wszystkich możliwych warunków. LEXION oferuje efektywny rozdział słomy przy minimalnym nakładzie siły – również w tak niekorzystnych warunkach jak bardzo duże ilości słomy, różne wilgotności, silny, boczny wiatr lub zbocza.

 • Rozdzielacz promieniowy podczas siekania.
  LEXION 700

  Siekacz słomy przekazuje materiał bezpośrednio do rozdzielacza promieniowego. Rozdzielacz promieniowy dba o dodatkowe przyspieszenie materiału i rozdzielenie go na całej szerokości roboczej.

 • Rozdzielacz promieniowy przy odkładaniu pokosu.
  LEXION 700

  W celu odkładania pokosów rozdzielacz promieniowy jest obracany w dół, a jego napęd jest w 100% odłączany. Rozdzielacz promieniowy jest wtedy nieruchomy, nie wymaga żadnej siły. Plewy i krótka słoma z sit są rozdzielane przez dmuchawę rozrzutu plew.

 • Kombinacja rozdzielacza promieniowego i dmuchawy wyrzutu plew.

  W celu odkładania pokosów rozdzielacz promieniowy jest obracany w dół, a jego napęd jest w 100% odłączany. Rozdzielacz promieniowy jest wtedy nieruchomy, nie wymaga żadnej siły. Plewy i krótka słoma z sit są rozdzielane przez dmuchawę rozrzutu plew.

LEXION 700

Spojrzenie na kolejne żniwa.

Automatyczne dopasowanie kierunku rozrzutu.

Wszystkie modele LEXION z rozdzielaczem promieniowym można wyposażyć w dwa czujniki do automatycznego dopasowania kierunku rozrzutu sieczki. Czujniki znajdują się na prawym i lewym ramieniu oświetlenia maszyny. Ich czułość operator może wygodnie ustawiać przez CEBIS.

LEXION 700

Równy rozdział plew.

Krótka słoma i plewy ze skrzyni sitowej dostają się do rozdzielacza plew lub do dmuchawy ich rozrzutu. Rozdzielacz plew jest napędzany hydraulicznie i odbiera z tyłu maszyny wszystko, co wydostaje się za skrzynią sitową. Szerokość rozrzutu ustawiana jest regulatorem przepływu.

Automatyczne wyrównanie bocznego wiatru.

Boczny wiatr wpływa na kierunek rozrzutu sieczki. Wynikiem jest nierówny rozdział sieczki oraz wrzucanie jej na nieskoszony łan, co może niekorzystnie wpływać na przyrząd żniwny. Przeciwdziałanie: czujniki z tyłu maszyny wychwytują intensywność bocznego wiatru i korygują kierunek wyrzutu sieczki. Korzyści: automatyczny, równomierny rozdział sieczki z równoczesnym odciążeniem operatora.

Automatyczne dopasowanie kierunku rozrzutu na zboczach.

Podczas jazdy po zboczach czujniki z tyłu maszyny są zawsze ustawiane pionowo przez siłę przyciągania ziemskiego. Automatyczne dopasowanie kierunku rozrzutu pozwala także na zboczach osiągać równy rozdział sieczki na całą szerokość roboczą. W taki sposób odciąża się operatora przy pracy na zboczach.

 
Centrum pobierania
Broszura LEXION 780-740