CARGOS 760–740

CARGOS 700. Przyczepa do przewozu sieczki.

CARGOS 700 oferuje ładowność 48,5, 42,5 lub 36,5 m3.

CARGOS 760–740

CARGOS 700. Przyczepa do przewozu sieczki.

CARGOS 700 oferuje ładowność 48,5, 42,5 lub 36,5 m3.

Wyposażenie TREND. 
Po prostu dobre.

Po prostu działa.

Czy to tandem, czy tridem, wszystkie modele CARGOS 700 TREND są wyposażone w osie samosterujące. Za pomocą hydraulicznego dyszla łamanego można samodzielnie odciążyć oś przednią w mechanicznie amortyzowanych podwoziach tridem. W ten sposób podnoszona jest trakcja ciągnika i pojazd może poruszać się, chroniąc glebę. Ponadto w modelach TREND dostępne są warianty ogumienia do 30,5".

Łatwiejsza obsługa.

Modele CARGOS 700 TREND są obsługiwane przyrządami sterowniczymi ciągnika. Umożliwia to bezpośrednie sterowanie przenośnikiem podłogowym, dyszlem łamanym, klapą tylną i osia kierującą. Dla dwustopniowego napędu przenośnika w podłodze oraz oświetlenia roboczego jest tu do dyspozycji niewielki zespół obsługowy. Włącza on również dostępne opcjonalnie reflektory LED. Do wygodnej obsługi przenośnika w podłodze przy jednoczesnej redukcji potrzebnych zaworów hydraulicznych w ciągniku dostępne jest włączanie sekwencyjne klapy tylnej i przenośnika podłogowego.

Wszystko w jednej ręce.

W połączeniu z dźwignią jazdy CLAAS CMOTION również wariant TREND cechuje się wyjątkowo komfortową obsługą.

CARGOS 700

Porządek na postoju

Uchwyty wszystkich przewodów elastycznych i kabli zapewniają porządek w hali maszynowej. Proste opisy ułatwiają doczepianie.