Pełna automatyka.

CARGOS 8000 700 9000

Automatyczna regulacja dyszla łamanego i optymalne odciążenie operatora.

W przyczepach wielozadaniowych CARGOS seryjne dostępna jest możliwość ustalenia trzech różnych pozycji dyszla łamanego w trybie załadunku, trybie uwroci lub trybie transportowym.

Opcjonalnie dostępna dla wszystkich modeli CARGOS 9000 i 8000 jest automatyczna regulacja łamanego dyszla:

W trybie załadunku hydrauliczny łamany dyszel dopasowuje się aktywnie do zmiennych warunków terenu i pracy. W ten sposób zapewniane są optymalne dopasowanie podbieracza oraz stały, równomierny przepływ materiału. Operator jest odciążony, przepustowość wzrasta, a podbieracz jest chroniony.

CARGOS 8000

Klapa górna obracana hydraulicznie do przodu.

Unikanie strat paszy podczas używania przyczepy zapewnia dodatkowy grzebień na klapie przedniej. W CARGOS 9000 jest on wychylany o 90° w przód (opcjonalnie w CARGOS 8000). Ułatwia to rozpoczęcie rozdrabniania dzięki zachowaniu wolnej przestrzeni.

Dodatkowo pokrywa napełniania może być wyposażona w zintegrowaną, regulowaną automatykę załadunku: czujnik kąta rejestruje wychylenie pokrywy i następuje aktywacja przenośnika podłogowego. Opcjonalnie dostępne są ponadto sworznie pomiaru sił na napędzie rotora, które rejestrują moment obrotowy. Kombinacja obu czujników gwarantuje optymalne wypełnienie przyczepy i pełne wykorzystanie ładowności.

CARGOS 8000 9000

Usuwanie zatorów.

Przyczepy wielozadaniowe CARGOS mają seryjnie obniżaną komorę cięcia. W przypadku zatoru dźwigary noży i komora cięcia mogą być wygodnie obniżane na panelu obsługi – lub opcjonalnie automatycznie. Dzięki powiększonemu odstępowi pomiędzy rotorem a komorą cięcia wałek łatwiej się obraca, a zator może być przepchnięty.

CARGOS 8000

Wykorzystać pojemność.

Komunikat o napełnieniu i wyłączenie przenośnika w podłodze są sygnalizowane przez czujnik dolnego walca dozującego, a w przypadku przyczep bez walców dozujących przez czujnik ryglowania tylnej pokrywy. Opcjonalny czujnik stanu napełnienia mierzy odstęp pomiędzy zbieranym materiałem a tylną pokrywą, wykorzystując do tego celu ultradźwięki. W przypadku pojawienia się komunikatu o napełnieniu przenośnik w podłodze jest automatycznie wyłączany.

Rozładunek.

Wydajne walce dozujące.

Modułowa konstrukcja umożliwia bezproblemowy montaż walców dozujących. Opcjonalnie dostępny moduł obejmuje w przyczepach wielozadaniowych CARGOS 9000 i 8000 dwa lub trzy, a w przyczepach do transportu sieczki CARGOS 700 dwa walce dozujące i kompletne przeniesienie napędu od przekładni głównej. Walce dozujące z ułożonymi spiralnie zębami mają średnicę 460 mm i zapewniają optymalne rozdzielanie paszy.

Z modułem walców dozujących rozładunek może być opcjonalnie sterowany przez moment obrotowy. Prędkość przenośnika w podłodze jest przy przekroczeniu wartości progowej redukowana krokowo w układzie napędowym walców dozujących. Powoduje to przyspieszenie wyładunku i odciąża operatora. Gdy walce dozujące nie są używane, moduł daje się wymontować w ciągu 15 minut. Także wtedy zwiększa się prędkość wyładunku, a masa użytkowa wzrasta o 0,5 t. Otwory są zamykane wkładanymi blachami.

CARGOS 8000

Niezawodny przenośnik w podłodze.

Chroniony w profilu C, zintegrowany hydrauliczny napęd przenośnika w podłodze jest dostępny w modelach 8000 i 700 w wersji jedno- lub dwustopniowej, a w CARGOS 9000 seryjnie w wersji dwustopniowej. W CARGOS 9000 i 700 napęd jest obustronny. W celu zapewnienia niezawodnego rozładunku przelotowy wałek napędowy jest podparty pośrodku. W trybie opróżniania pochyły przenośnik w podłodze odchyla się do góry, do pozycji poziomej.

CARGOS 8000

Wszystkie przyczepy wielozdaniowe CARGOS posiadają szeroko otwieraną tylną pokrywę z ustawianym kątem otwarcia. W celu optymalnego wykorzystania rezerw wydajności można indywidualnie zwiększyć prędkość rozładunku na pierwszym stopniu prędkości przenośnika w podłodze. Rozszerzająca się o 5 cm ku tyłowi skrzynia ładunkowa dodatkowo wspomaga proces rozładunku.