Systemy wspomagania operatora.

Inteligentne systemy takie jak AUTO FILL, nowe kierowanie dynamiczne czy nowy CEMOS AUTO PERFORMANCE automatycznie sterują maszyną i optymalizują procesy.
W celu zapewnienia maksymalnej wydajności zbioru operator musi tylko aktywować automatykę.

JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

Systemy wspomagania operatora.

Inteligentne systemy takie jak AUTO FILL, nowe kierowanie dynamiczne czy nowy CEMOS AUTO PERFORMANCE automatycznie sterują maszyną i optymalizują procesy.
W celu zapewnienia maksymalnej wydajności zbioru operator musi tylko aktywować automatykę.

Systemy wspomagania operatora.


Dzięki systemom wspomagania dobrzy operatorzy stają się jeszcze lepsi.

CEMOS AUTO PERFORMANCE

JAGUAR utrzymuje ustawioną liczbę obrotów na stałym poziomie i reguluje moc silnika oraz prędkość jazdy zależnie od zebranej masy: przy jej zwiększeniu prędkość jazdy spada, a przy zmniejszeniu następuje automatyczne ograniczenie mocy silnika.


JAGUAR 900 980-930 (Typ 497)

Optymalne obciążenie silnika.

CRUISE PILOT

Automatyczna regulacja prędkości jazdy przez CRUISE PILOT ma na celu maksymalne wykorzystanie silnika JAGUAR. W CEBIS operator określa żądane obciążenie silnika, dokonując odpowiednich ustawień liczby obrotów. Aktywacja CRUISE PILOT odbywa się łatwo za pomocą dźwigni jazdy. JAGUAR stara się teraz stale jechać z założonym obciążeniem silnika. Jeśli gęstość łanu nagle się zwiększa, następuje automatyczna redukcja prędkości jazdy. Gdy łan ponownie staje się rzadszy, prędkość jazdy JAGUAR rośnie do momentu osiągnięcia ustalonego obciążenia silnika. Regulacja bazuje na przepustowości maszyny oraz możliwości wykorzystania silnika.


JAGUAR 900 980-930 (Typ 497)

Automatyczne dopasowanie mocy silnika.

DYNAMIC POWER

Modele JAGUAR 980 do 940 można wyposażyć w DYNAMIC POWER, automatyczną regulację mocy silnika. Maksymalną efektywność i przepustowość osiąga się w zakresie pełnego obciążenia. W zakresie obciążenia częściowego moc silnika jest automatycznie redukowana. Pozwala to oszczędzić aż do 10,6% paliwa.

Przed wjazdem w pole DYNAMIC POWER przełącza silnik na maksymalną charakterystykę. Jest to możliwe przez powiązanie obciążenia silnika, prędkości jazdy i pozycji roboczej. Gdy po wjechaniu w łan nie jest konieczna moc maksymalna, to DYNAMIC POWER przełącza silnik na odpowiednią charakterystykę.

DYNAMIC POWER dostosowuje moc silnika do warunków pracy. Dzięki temu użytkownik zawsze pracuje w najbardziej efektywnym zakresie liczby obrotów.


JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

Liczni asystenci. Wysoka precyzja.

Systemy prowadzenia

Operator w pełni odpowiada za precyzyjne prowadzenie. Im dokładniejsze stosowanie się do szerokości roboczej, tym większa wydajność dnia pracy. W ten sposób automatyczne systemy prowadzenia niezwykle odciążają operatora.


JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

Automatyczne sterowanie końcówką tunelu wyrzutowego.

AUTO FILL

AUTO FILL opiera się na zasadzie cyfrowej analizy obrazu 3D. System eliminuje konieczność sterowania tunelem wyrzutowym. Dzięki wyrzutowi do tyłu AUTO FILL praca odbywa się automatycznie również z tyłu.