Kalkulator CEMOS.

Oblicz indywidualne korzyści dla ciągników oferowane przez system CEMOS.

Kalkulator CEMOS.

Oblicz indywidualne korzyści dla ciągników oferowane przez system CEMOS.

Kalkulator CEMOS.

Oblicz korzyści dla siebie!

Jakie korzyści dla gospodarstwa oferuje CEMOS? Wprowadź indywidualne parametry eksploatacyjne bezpośrednio w tym miejscu.

 • Źródło danych:

  Zbiór danych rolniczych KTBL

  Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft eV (KTBL) to zarejestrowane stowarzyszenie, którego członkowie są przedstawicielami różnych obszarów rolnictwa, np. nauki, gospodarki, zarządzania i doradztwa. Celem stowarzyszenia jest gromadzenie i analiza faktów i danych na potrzeby rolniczej grupy docelowej, co ma zapewnić wsparcie rozwoju technik rolniczych oraz wymianę wiedzy. KTBL ma patronat Federalnego Ministerstwa żywności i rolnictwa. Dane maszyn z KTBL (MaKost) zawierają informacje o 2000 maszyn rolniczych i są regularnie aktualizowane. Koszty napraw obejmują koszty materiałów i płac, konserwacji i serwisowania oraz zastosowanych części zużywalnych. Koszty te są wartościami uśrednionymi, obliczonymi w oparciu o cały czas eksploatacji maszyny. Jeżeli maszyna nie jest użytkowana do samego końca tego okresu (12 lat lub 10 000 godzin), w celu dopasowania wartości stosuje się współczynniki przeliczeniowe KTBL.

  Część obliczeń stanowią koszty pracownicze – jest to podejście globalne. Zakładane koszty pracownicze mogą różnić się zależnie od kraju. Średnia branżowa.

  Wartości oszczędności paliwa i zwiększenia wydajności zaczerpnięto z testu DLG 7096. Przyjęta cena oleju napędowego: 1 €/l.

  Oszczędność energii oraz wynikająca z∘niej potencjalna redukcja emisji CO2 są obliczane w oparciu o∘przeprowadzone przez BLE obliczenia poszczególnych działań. (BLE: niemiecka Federalny Instytut Rolnictwa i∘Wyżywienia).