Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "ROLTEX" Sp. z o.o.

ul. Lwowska 143B
22-300 Krasnystaw
82 576 43 43
E-Mail: handel@roltexkrasnystaw.pl

Osoby upoważnione do reprezentacji firmy: Krzysztof Zieliński, Ernest Zieliński

Nr rejestru handlowego / wpisu do ewidencji: KRS: 0000022471

Sąd właściwy: Sąd Rejonowy Lublin XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 564-000-14-88