Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Mapowanie plonu. Większa przejrzystość.

Na końcu procesu produkcji następuje kontrola jego powodzenia. Obowiązuje to zwłaszcza w uprawie roślin. Aby dowiedzieć się, czy wykonywane przez rok czynności były właściwe i prowadziły do celu, niezbędna jest dokumentacja wielkości zebranych plonów. Pomiar wielkości zbiorów i ich mapowanie to kolejne metody do uchwycenia zróżnicowanych właściwości pola tak, aby w przyszłości można było planować siew i nawożenie.

Czujniki w maszynach żniwnych wychwytują plon, mierzą ilość i wilgotność ziarna, długość pokonanego odcinka z podaną szerokością roboczą. Co sekundę lub maksymalnie dwie ustalana jest wartość plonu. Przez powiązanie pomiaru wielkości zbioru z precyzyjnymi, skorygowanymi sygnałami GPS określane są także koordynaty geograficzne (georeferencja). Mapowanie plonu umożliwia uzyskanie rzeczywistego, przestrzennego potencjału plonowania dla całej powierzchni.

Dane mogą być przenoszone z systemu TELEMATICS lub z karty pamięci umieszczonej w maszynie do oprogramowania komputera w gospodarstwie, jak np. AGROCOM NET lub 365FarmNet, a następnie mogą one służyć jako podstawa dla zastosowania w rolnictwie precyzyjnym. Za pomocą utworzonych w oprogramowaniu map plonowania można szybko ustalić różnice w obrębie pola oraz zlokalizować obszary możliwych problemów. Na bazie tych map można planować czynności uprawowe specyficzne dla poszczególnych fragmentów pola i poprzez kontrolę porównywać je z wynikami z lat poprzednich. za pomocą definicji stref plonowania można porównać potencjały pola dla różnych rodzajów roślin. Na podstawie wielu lat możliwe jest tu ustalenie rozbudowanych map plonowania i trafne prognozowanie.

Zalety:

  • Lokalizacja geopozycyjna „słabych miejsc” dla dalszego ustalania przyczyn
  • Ustalenie zróżnicowanych obszarów pomiarowych
  • Bezpośrednie określenie przyczyn zmniejszenia plonowania w odniesieniu do nawożenia podstawowego

Mapy potencjału plonowania. Rzeźba terenu jako czynnik wpływający na plon.

Zagłębienia i wzniesienia pola mocno wpływają na poziom plonów. Przez zastosowanie modelu wysokościowego można dokładnie określić te strefy. Potencjalna mapa wilgotności gleby może być wykorzystana jako podstawa dla map siewu i nawożenia oraz map potencjału plonowania (CROP SENSOR).

  • Niezawodna jakość danych z zewnętrznymi, dokładnymi informacjami o wysokości
  • Prezentacja stref wysokiego i niskiego plonowania w warunkach wzrostu limitowanych przez wodę
  • Niedrogie informacje dla pomyślnej, precyzyjnej uprawy