Systemy wspomagania operatora.

Systemy wspomagania pracują bez zmęczenia.

Systemy wspomagania operatora CLAAS opracowano z myślą o większym bezpieczeństwie operatorów, bardziej niezakłóconym przebiegu żniw oraz obniżeniu kosztów.

Systemy wspomagania operatora.

Systemy wspomagania pracują bez zmęczenia.

Systemy wspomagania operatora CLAAS opracowano z myślą o większym bezpieczeństwie operatorów, bardziej niezakłóconym przebiegu żniw oraz obniżeniu kosztów.

Systemy wspomagania operatora.


LEXION 6000 8000-7000 6000-5000

Operatorzy CEMOS są niepokonani.

CEMOS AUTOMATIC.

Samouczący się system asystowania operatorowi CEMOS AUTOMATIC wspiera operatora na bieżąco i w aktywny sposób podczas wykonywania wszystkich prac. Na podstawie wielkości docelowych, takich jak jakość ziarna, jakość omłotu, czystość, jakość słomy i przepustowość, system sprawdza czujniki i ustawienia oraz optymalizuje kombajn LEXION w bieżącej pracy – aż do technicznych granic wydajności.


LEXION 6000-5000

AUTO CROP FLOW wykrywa skoki obciążenia.

AUTO CROP FLOW.

W razie przekroczenia wstępnie ustawionej granicy poślizgu system automatycznie inicjuje działania, dzięki którym do maszyny nie dostaje się już więcej materiału. Zapobiega to przestojom wskutek zatorów lub uszkodzeń oraz nie dopuszcza do przeciążenia komponentów.


LEXION 6000-5000

LASER PILOT z nowym FIELD SCANNER.

Systemy automatycznego prowadzenia.

Optyczno-elektroniczne czujniki LASER PILOT rejestrują impulsami świetlnymi krawędź między łanem skoszonym a stojącym i automatycznie prowadzą kombajn wzdłuż tej krawędzi. Czujniki po zewnętrznych krawędziach przyrządu żniwnego w nowym LEXION zastąpiono systemem FIELD SCANNER, który znajduje się na środku dachu kabiny.