FLEET VIEW i TELEMATICS.

Maszyny w sieci mogą więcej.

Sztuczna inteligencja to istotny klucz do wydajności. Aby użytkownicy mogli wydobyć ze swoich maszyn CLAAS jeszcze więcej niż dotychczas, firma CLAAS oferuje różne moduły, pozwalające na łączenie w sieci maszyn i gospodarstwa.

FLEET VIEW i TELEMATICS.

Maszyny w sieci mogą więcej.

Sztuczna inteligencja to istotny klucz do wydajności. Aby użytkownicy mogli wydobyć ze swoich maszyn CLAAS jeszcze więcej niż dotychczas, firma CLAAS oferuje różne moduły, pozwalające na łączenie w sieci maszyn i gospodarstwa.

Zarządzanie danymi.

Mapowanie plonów otwiera nowe perspektywy.

Czujniki w LEXION mierzą plon i wilgotność ziarna, a CEBIS uzupełnia współrzędne geograficzne za pomocą satelitów GPS. Na podstawie tych dwóch parametrów dostarczone oprogramowanie AGROCOM MAP generuje wiele mówiące mapy wydajności, mające duży wpływ na przyszłą strategię produkcji.

LEXION 6000-5000

FLEET VIEW koordynuje flotę.

FLEET VIEW umożliwia taką koordynację zespołu odwożącego ziarno od floty maszyn, aby wykorzystywane kombajny mogły pracować bez przestojów. Aplikacja informuje użytkownika w czasie rzeczywistym o położeniu i poziomie napełnienia zbiorników ziarna. Operator zawsze wie, którą maszynę trzeba zatankować jako następną. W ten sposób unika się przestojów i zbędnych przejazdów, oszczędza paliwo i w pełni wykorzystuje wydajność maszyn żniwnych.

LEXION 6000-5000

Remote Service nic nie kosztuje.

Istotnym elementem tworzenia sieci maszyn jest usługa Remote Service od CLAAS, która wyraźnie upraszcza realizację prac konserwacyjnych i serwisowych. Maszyna zgłasza partnerowi serwisowemu zapotrzebowanie na konserwację bądź informuje go bezpośrednio o usterce. W obydwu przypadkach partner serwisowy ma dostęp do istotnych danych i może się optymalnie przygotować do pracy. Koszty pierwszych pięciu lat usługi Remote Service pokrywa firma CLAAS – wystarczy tylko, aby klient wyraził zgodę.

LEXION 6000-5000

TELEMATICS dokumentuje efekty.

Dzięki TELEMATICS można na bieżąco wywoływać i dokumentować dane robocze, ślady przejazdów i dane plonowania kombajnów. Wszystkie dane są przesyłane z maszyny na serwer, gdzie ma miejsce ich przetwarzanie i zapis. Z serwera można je wywoływać i analizować na żywo lub w czasie późniejszym przez internet na lokalnym komputerze, laptopie lub smartfonie w portalu TELEMATICS. Możliwy jest również eksport do wszystkich popularnych programów do zarządzania gospodarstwem.