Automatyczne prowadzenie i wykrywanie przyrządu roboczego.

Aby przyrządy były zawsze optymalnie prowadzone po podłożu, CLAAS wyposażył je w automatykę CONTOUR oraz AUTO CONTOUR i MULTI CONTOUR, która zapewnia najlepsze wyniki.

Przyrządy robocze

Automatyczne prowadzenie i wykrywanie przyrządu roboczego.

Aby przyrządy były zawsze optymalnie prowadzone po podłożu, CLAAS wyposażył je w automatykę CONTOUR oraz AUTO CONTOUR i MULTI CONTOUR, która zapewnia najlepsze wyniki.

Automatyczne prowadzenie przyrządu roboczego.

CONTOUR.

Przyrząd żniwny z CONTOUR automatycznie dopasowuje się do nierówności pola wzdłuż kierunku jazdy.

 • CONTOUR = automatyczna wzdłużna regulacja przyrządu roboczego
 • Żądaną wysokość cięcia można ustawić przez CEBIS
 • Aktywna regulacja wysokości cięcia odbywa się przez CONTOUR
 • Sterowanie poprzeczne obsługiwane również przez operatora
Przyrządy robocze

AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR idzie o krok dalej i umożliwia automatyczne kompensowanie nierówności poprzecznie do kierunku jazdy.

 • AUTO CONTOUR = automatyczna poprzeczna i wzdłużna regulacja przyrządu roboczego
 • Żądaną wysokość cięcia można ustawić przez CEBIS
 • Aktywną wysokość cięcia reguluje AUTO CONTOUR
 • Sterowanie poprzeczne i podłużne obsługiwane również przez operatora

Zalety.

 • Sterowane zaworami akumulatory ciśnieniowe gwarantują optymalną amortyzację przyrządów żniwnych o różnej masie
 • Lepsze prowadzenie przyrządu roboczego także przy jego dużej szerokości
 • Łatwiejsze prowadzenie przyrządu żniwnego w wylegach, w ciemności i na nierównym terenie
 • Wyraźne odciążenie operatora, który może skoncentrować się na przebiegu omłotu

Wykrywanie przy pierwszym kontakcie.

Aby kombajny były szybciej gotowe do pracy, przyrządy robocze VARIO, CERIO, CONVIO i MAXFLEX samoczynnie przekazują najważniejsze dane w momencie pierwszego dołączenia. Zarówno przyrząd roboczy, jak i prowadzenie po podłożu są automatycznie dostosowywane do maszyny. Oznacza to dużą oszczędność czasu dla operatora, który nie musi już powtarzać ustawień i procesów programowania.

Wszystkie cztery przyrządy żniwne udostępniają następujące dane:

 • Typ przyrządu roboczego
 • Szerokość robocza
 • Liczba sekcji szerokości
 • Zadane wartości czułości AUTO CONTOUR: regulacja wysokości cięcia, wybór wysokości cięcia, w razie potrzeby kąt kanału wciągającego HP
 • Wysokość aktywująca liczenie powierzchni

Zapis przy odłączaniu.

Przy każdym odłączaniu wszystkie przyrządy żniwne zapisują automatycznie najważniejsze dane dla kolejnego użycia. Zalicza się do nich przyspieszanie nagarniaczy, pozycje krańcowe do regulacji AUTO CONTOUR, czułość AUTO CONTOUR oraz wysokość aktywującą liczenie powierzchni. Wartości są ponownie dostępne dla kombajnu w momencie kolejnych żniw, nawet jeżeli w międzyczasie dołączono jesienią zrywacz kukurydzy.

Przyrządy robocze

2-drożne siłowniki przyrządu roboczego precyzyjnie regulują nacisk na podłoże.

Przyrządy robocze

Aktywacja CONTOUR, AUTO CONTOUR i MULTI CONTOUR bezpośrednio na drążku jezdnym

Przyrządy robocze

Pałąki kopiujące wychwytują pozycję przyrządu roboczego dla AUTO CONTOUR i CONTOUR.