VARIANT 470 / 450

ROTOR i ROTOR FEED.

I znowu wszystko kręci się wokół jednego.

VARIANT 470 / 450

VARIANT 470 / 450

ROTOR i ROTOR FEED.

I znowu wszystko kręci się wokół jednego.

Rotor i ROTO FEED.

  • Dla twardego rdzenia: rotor napędza balot
  • Możliwość dowolnej regulacji średnicy i poziomu zagęszczenia rdzenia
  • Rotor równomiernie napełnia komorę prasującą, przy zachowaniu wysokiej przepustowości
VARIANT 470 / 450

Rotor transportowy prowadzi zbierany materiał do komory prasującej i wymusza obrotowy ruch balotu.

VARIANT 470 / 450

Optymalne sprasowanie rdzenia – w ten sposób od samego początku zwiększa się masę i zapewnia stabilny w składowaniu kształt balotów.

VARIANT 470 / 450

Z prędkością pasów wynoszącą 2,90–3 m/s prasa VARIANT połyka więcej, niż każda inna maszyna tego rodzaju, a do owinięcia balotu potrzebuje znacznie mniej czasu.

Prawdziwa kluczowa kompetencja: rotor wprawia balot w ruch.

Tylko w CLAAS: pasy i rotor obracają się w przeciwnym kierunku. Wprawianie balotu w ruch odbywa się natychmiastowo, dzięki czemu powstaje solidny rdzeń. Szybko obracający się rotor sięga bezpośrednio do balotu, wprawiając go w sposób wymuszony w ruch – niezależnie od rodzaju materiału i warunków. Metoda ta dodatkowo zapobiega ślizganiu się pasów.

Zalety widoczne w każdym momencie stosowania – gdyż prasa VARIANT może zawsze przemieszczać się z pełną prędkością.

Maksymalnie sprasowany rdzeń.

Stopień sprasowania rdzenia można określać samodzielnie pod kątem jakości paszy – sterowanie odbywa się z kabiny. Przykładem może być maksymalne sprasowanie w przypadku słomy lub miękki rdzeń w przypadku siana. W tym celu można skorzystać z dwóch predefiniowanych ustawień lub trzech w pełni dowolnie regulowanych parametrów.

Równomierne napełnienie komory prasowania.

Kolejna zaleta: seryjny rotor transportowy zapewnia równomierne napełnienie komory prasującej, dzięki czemu w tym samym czasie przerabiane jest znacznie więcej materiału. Oznacza to, że prasa VARIANT może pracować z nadzwyczaj wysokimi prędkościami roboczymi.