Remote Service.

Żadnych opłat przez pięć lat.

Większa wydajność, mniej przestojów. CLAAS oferuje nie tylko najlepszy serwis, lecz przede wszystkim zapewnia jego szybką i łatwą dostępność. To maszyna informuje partnera serwisowego, czego potrzebuje, a ten reaguje natychmiast.

Rozwiązania cyfrowe

Remote Service.

Żadnych opłat przez pięć lat.

Większa wydajność, mniej przestojów. CLAAS oferuje nie tylko najlepszy serwis, lecz przede wszystkim zapewnia jego szybką i łatwą dostępność. To maszyna informuje partnera serwisowego, czego potrzebuje, a ten reaguje natychmiast.

Remote Service.

Błyskawiczna pomoc.

Liczy się każda minuta pracy. Gdy maszyna nagle się zatrzymuje, użytkownik nie musi martwić się o ewentualne błędy, a jego partner serwisowy już wie, co się stało.

Połączone w inteligentną sieć maszyny CLAAS informują automatycznie partnera serwisowego. Ma on bezpośredni dostęp do specyficznych danych i może błyskawicznie reagować. Gdy zjawia się na polu, wszystkie potrzebne części ma już ze sobą. Także konserwacja przebiega w równie łatwy sposób.

Remote Service to podstawowy moduł umożliwiający łączenie maszyn w sieć. Użytkownicy mogą testować go bezpłatnie przez pięć lat – koszty pokrywa firma CLAAS. Wystarczy Twoja zgoda.

Korzyści z wykorzystania Remote Service.

Rozwiązania cyfrowe

Szybsze rozwiązywanie problemów.

  • Maszyna rozpoznaje usterki i informuje operatora
  • Maszyna przesyła komunikat o błędzie do partnera serwisowego
  • Partner serwisowy zdalnie identyfikuje błąd

Korzyść: Natychmiastowe rozwiązanie problemu dzięki dostawie i instalacji części zamiennej w miejscu użytkowania maszyny.

Rozwiązania cyfrowe

Proaktywne planowanie konserwacji.

  • Maszyna zgłasza nadchodzące potrzeby konserwacyjne do partnera serwisowego
  • Partner serwisowy przedstawia propozycję daty przeprowadzenia konserwacji
  • Partner serwisowy zamawia z wyprzedzeniem sprzęt CLAAS ORIGINAL zgodnie z zakresem konserwacji

Korzyść: Szybkie przeprowadzenie konserwacji.

Rejestracja.

Rozwiązania cyfrowe

W taki sposób można uzyskać dostęp do usługi Remote Service.

Dla firmy CLAAS bezpieczeństwo pracy klientów jest najwyższym priorytetem we wszystkich działaniach. Dlatego postępujemy zgodnie z prostą zasadą – klient ma zawsze pełną kontrolę nad CLAAS Remote Service:

  • Dane należą wyłącznie do użytkownika
  • Połączenie stosowane do przesyłu danych jest w 100% bezpieczne
  • Przekazywane są wyłącznie informacje dotyczące stanu i wydajności maszyny oraz dane diagnostyczne i warunki użytkowania. Dane dotyczące plonów nie są przesyłane

1 Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.