JAGUAR TERRA TRAC.

Konserwacja.

JAGUAR 900 HRC

JAGUAR TERRA TRAC.

Konserwacja.

Konserwacja.

Dostępność na potrzeby serwisu.

Aby umożliwić optymalne balastowanie i idealnie umiejscowić wózki gąsienic, podwozie modelu JAGUAR TERRA TRAC zostało przedłużone o 1,01 m. To, wraz z małą wysokością gąsienic, stanowi decydującą zaletę z punktu widzenia serwisowania, konserwacji i minimalizacji czasów przezbrajania. Przykładowo demontaż Corncrackera może się odbyć łatwo z boku przez podwozie. Również po lewej stronie maszyny wszystkie punkty konserwacji są łatwo i wygodnie dostępne.

JAGUAR 900 HRC

Łatwo dostępne punkty konserwacji

JAGUAR 900 HRC

Łatwiejszy demontaż Corncrackera przez podwozie