Dyrektor handlowy
Sprzedaż maszyn
Serwis
Części zamienne
Księgowość