GRASS CARE.
Dla większej ilości mleka z hektara.

Dopasowanie do podłoża.
Wydajność zgrabiania. Jakość paszy.

Chronimy Twoje zasoby i mamy świadomość, że masz ograniczony czas, a jakość paszy także dla nas stanowi priorytet.

Dokładamy starań, aby darń pozostała nietknięta, pole zostało szybko zebrane i oczyszczone, a zwierzęta były zdrowe i wydajne.

Jak to robimy? Dzięki inteligentnej konstrukcji maszyn oraz doskonale dopasowanym komponentom, które opracowaliśmy indywidualnie z myślą o Twojej pracy.

Dlaczego właśnie my? Ponieważ od dziesięcioleci gromadzimy doświadczenia i nie spoczywamy na laurach, lecz słuchamy, co macie nam do powiedzenia i wprowadzamy Wasze życzenia w życie.

Nietknięta darń dzięki idealnemu dopasowaniu do podłoża.

Czyste pole i szybka praca dzięki maksymalnej wydajności zgrabiania.

Zdrowe i wydajne zwierzęta dzięki optymalnej jakości paszy

„Większa wydajność mleczna dzięki czystej paszy podstawowej.
Zmniejszenie zawartości surowego popiołu o ok. 1% daje o 0,1 MJ NEL więcej na kilogram suchej masy!”

Zawartość popiołu surowego w kiszonkach jest sumą składników mineralnych z roślin i ziemi wnikającej podczas żniw. Poza surowymi proteinami surowy popiół buforuje zakwaszanie w procesie kiszenia. Duże ilości zanieczyszczeń powodują zatem większe straty energii, a niższa jakość białka zwiększa ryzyko fermentacji masłowej.

Analiza 1. porostu w Badenii-Wirtembergii z 2020 r. wykazuje pozytywny związek pomiędzy wysokojakościową kiszonką z traw a zbiorem wolnym od zanieczyszczeń (patrz tabela). Poza pielęgnacją łanu i wyborem momentu zbioru, istotny wkład w produkcję kiszonek wysokiej jakości wnoszą maszyny i przyrządy żniwne o dobrym dopasowaniu do podłoża.

Pierwsze cięcie w 2020 r. w Badenii-Wirtembergii (Niemcy) po podziale na kategorie popiołu surowego (n = 426)

Annette Jilg wie, jak istotna jest niska zawartość surowego popiołu dla wysokiej jakości paszy.

(Ośrodek Rolniczy Hodowli Bydła, Zarządzania Użytkami Zielonymi, Przemysłu Mleczarskiego, Łowiectwa i Rybołówstwa w Badenii-Wirtembergii (LAZBW), Aulendorf, Wydział Zarządzania Użytkami Zielonymi i Konserwowania Pasz)