Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC

Konsekwentnie udoskonalane.

Rolnictwo ulega ciągłym zmianom. Aby móc sprostać coraz większym wymaganiom rolników i przedsiębiorców pod względem wydajności polowej, elastyczności i mniejszego nacisku na podłoże, firma CLAAS konsekwentnie udoskonala technologię TERRA TRAC.

Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC

Konsekwentnie udoskonalane.

Rolnictwo ulega ciągłym zmianom. Aby móc sprostać coraz większym wymaganiom rolników i przedsiębiorców pod względem wydajności polowej, elastyczności i mniejszego nacisku na podłoże, firma CLAAS konsekwentnie udoskonala technologię TERRA TRAC.

TERRA TRAC w JAGUAR.

Oprócz znanych zalet podwozi gąsienicowych TERRA TRAC, pod względem ochrony gleby i trakcji firma CLAAS jako pierwszy producent sieczkarni polowych prezentuje fabrycznie zintegrowane rozwiązanie optymalizacyjne umożliwiające przejazdy łagodne dla gleby i darni: nowo opracowany JAGUAR TERRA TRAC z ochroną gleby na nawrotach. Maszyna ma do zaoferowania innowacyjne rozwiązanie: tzw. ochronę na nawrotach, która zmniejsza powierzchnię przylegania gąsienicy na nawrotach, tym samym chroniąc darń. Obecnie JAGUAR TERRA TRAC znajduje się jeszcze na etapie szczegółowych testów polowych. Wraz z jego wprowadzeniem na rynek po raz pierwszy możliwe będzie wykorzystanie zalet podwozia gąsienicowego w sieczkarni polowej przez cały czas na wszystkich gruntach:

 • Zastosowanie całoroczne bez konieczności przebudowy umożliwia wysoki poziom wykorzystania maszyny
 • Ochrona gleby na nawrotach dzięki automatycznemu zmniejszeniu powierzchni przylegania gąsienic podczas jazdy na zakrętach lub podczas nawracania (mniejsze rozgarnianie pokosów)
 • Szybkie przełożenie w zakresie szerokości transportowej wynoszącej 3 m (taśma 635 mm) z prędkością do 40 km/h
 • Niezawodność działania w trudnych warunkach przy wysokiej trakcji i niewielkim tworzeniu kolein
 • Większa trwałość nowej taśmy bieżnej dzięki większej liczbie prowadników

Lepsza przejezdność dla całego zespołu transportowego dzięki powstawaniu nieznacznych kolein

Ochrona gleby na nawrotach: automatyczne skrócenie powierzchni przylegania gąsienic podczas jazdy na zakrętach dzięki mocnemu dociskaniu rolek podporowych

Dobra dostępność: możliwość bocznego demontażu corncrackera przez podwozie

Dzięki taśmie o szerokości 635 mm JAGUAR ma szerokość zewnętrzną wynoszącą 2,99 m

JAGUAR TERRA TRAC podczas pierwszego testu.

Badania przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową w Kilonii potwierdzają pozytywne efekty ochrony gleby, w szczególności na nawrotach. JAGUAR wyposażony w podwozie gąsienicowe TERRA TRAC powoduje znacznie mniejsze obciążenie gleby podczas jazdy na wprost w porównaniu z maszyną na kołach z oponami 800/70 R 38 z przodu lub 620/70 R 30 z tyłu.

Testy ugniatania przeprowadzono także na nawrotach. Przypuszczano, że nacisk maszyny gąsienicowej na podłoże z włączonym trybem pracy na nawrotach wzrasta w wyniku zmniejszenia powierzchni przylegania. Już przy szerokości taśmy bieżnej wynoszącej 635 mm wyniki są jednoznaczne: mimo włączonego trybu pracy na nawrotach wartość nacisku na podłoże odpowiada w przybliżeniu wartościom maszyny na kołach.

Analizie poddawano nie tylko ugniatanie. Zbadano również uszkodzenie darni i późniejszego porostu. W tym celu przeprowadzono badania wysokości roślin, głębokości kolein i uszkodzeń darni. Wynik: JAGUAR TERRA TRAC z ochroną gleby na nawrotach podczas zawracania ze zmniejszoną powierzchnią przylegania gąsienic i węższym ogumieniem osi tylnej osiągnął niemal tak samo dobre wartości jak maszyna na kołach, jednocześnie chroniąc darń.

Ochrona na nawrotach w połączeniu z licznymi dodatkowymi zaletami koncepcji podwozia, jak np. ochrona gleby, większa trakcja i szerokość transportowa poniżej 3 m (taśma bieżna 635 mm) osiągnęła przekonujące wyniki podczas testów, w rezultacie uzyskując lepszą wydajność ogólną niż porównywalne typowe maszyny na kołach.

 • Wyniki pomiarów nacisku na podłoże dla trzech wariantów

  Maszyna na kołach podczas jazdy na wprost, maszyny z TERRA TRAC podczas jazdy na wprost i na zakrętach.

  Źródło: Wyższa Szkoła Zawodowa w Kilonii, prof. Reckleben (2017)

 • Pomiar nacisku na podłoże podczas jazdy na zakręcie.

  JAGUAR TERRA TRAC bez ochrony podłoża na nawrotach

  TERRA TRAC z ochroną podłoża na nawrotach

  Maszyna na kołach

  Podwozie TERRA TRAC wywiera znacznie mniejszy nacisk na podłoże niż maszyna na kołach – także podczas jazdy na nawrotach.
  Źródło: Wyższa Szkoła Zawodowa w Kilonii, prof. Reckleben (2017)