Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC

Konsekwentnie udoskonalane.

Rolnictwo ulega ciągłym zmianom. Aby móc sprostać coraz większym wymaganiom rolników i przedsiębiorców pod względem wydajności polowej, elastyczności i mniejszego nacisku na podłoże, firma CLAAS konsekwentnie udoskonala technologię TERRA TRAC.

Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC

Konsekwentnie udoskonalane.

Rolnictwo ulega ciągłym zmianom. Aby móc sprostać coraz większym wymaganiom rolników i przedsiębiorców pod względem wydajności polowej, elastyczności i mniejszego nacisku na podłoże, firma CLAAS konsekwentnie udoskonala technologię TERRA TRAC.

TERRA TRAC w LEXION.

Od ponad 20 lat podwozie gąsienicowe TERRA TRAC sprawdza się w przypadku kombajnów i jest stale udoskonalane z myślą o wysokich wymaganiach naszych klientów. Na chwilę obecną ok. jedna trzecia wszystkich kombajnów LEXION i połowa maszyn hybrydowych LEXION jest wyposażonych w rozwiązanie TERRA TRAC.

Nasi klienci cenią sobie przede wszystkim:

 • Ochrona gleby dzięki naciskowi na podłoże mniejszemu o 66% w porównaniu z maszyną na kołach (Cranfield University, 2006)
 • Szybkie przełożenie z prędkością do 40 km/h i szerokością transportową zgodną z niemieckim Prawem o Ruchu Drogowym
 • Wysoki komfort jazdy dzięki opatentowanej kinematyce i inteligentnej koncepcji amortyzacji podwozia
 • Zwiększona wydajność w kampanii dzięki dłuższemu czasowi pracy i dobrej trakcji przy minimalnym poślizgu
 • Spokojne prowadzenie przyrządów roboczych i stabilne kierowanie w śladzie dzięki spokojnym reakcjom układu jezdnego
 • Wysoka stabilizacja boczna dzięki dużej powierzchni przylegania
 • Potencjał oszczędności kosztów dzięki ochronie struktury gleby i mniejszym nakładom na późniejszą uprawę

Wysoki komfort jazdy, duża prędkość oraz niewielka szerokość transportowa ułatwiają i przyspieszają przełożenie.

W szczególności w przypadku szerokich przyrządów roboczych podwozie TERRA TRAC znacznie przyczynia się do równomiernego i spokojnego prowadzenia przyrządu żniwnego.

Nowa taśma bieżna: nowo opracowana taśma bieżna ze zmienionym ułożeniem prowadników wytrzymuje silne obciążenia podczas jazdy po drogach.

Dla różnych modeli LEXION dostępne są łącznie cztery różne taśmy bieżne TERRA TRAC w trzech szerokościach: 635 mm, 735 mm oraz 890 mm do zbóż i 890 mm do ryżu.

LEXION TERRA TRAC na stanowisku kontrolnym.

Fakt, że podwozia gąsienicowe TERRA TRAC są wiodącym rozwiązaniem w branży rolniczej, to nie przypadek. W zastosowaniach praktycznych ta koncepcja napędu sprawdziła się tysiąckrotnie. Płynące z niej korzyści zostały udowodnione naukowo w ramach badania przeprowadzonego przez Cranfield University z Silsoe w Wielkiej Brytanii (2006). Za pomocą penetrometru określono stopień ugniecenia gleby i pokazano wyraźne różnice pomiędzy oponami a gąsienicą:

 • W porównaniu z ogromnymi oponami 800/65 R 32 podwozie TERRA TRAC zmniejsza nacisk kombajny na podłoże o ok. 66% i utrzymuje go przy łagodnej wartości 0,8 bar.
 • Mimo większej masy system TERRA TRAC powoduje znacznie mniejsze odkształcenie gleby. W zakresie głębokości od 10 do 60 cm odpowiada to średnio o 65% mniejszej deformacji w porównaniu z oponami 900/60.
 • Na początku gąsienice wykazują silniejsze ugniecenie na głębokości do 12 cm – powyżej tej wartości stopień ugniecenia szybko spada. Na głębokości 40 cm nie istnieje żadna istotna pod względem statystycznym różnica w stosunku go gleby nieugniecionej. (W przypadku opon ugniecenie wzrasta do poziomu 20 cm i pozostaje niemal niezmienione do poziomu 70 cm.)
 • Dzięki naszym podwoziom wykazany poziom ugniecenia gleby utrzymuje się blisko jej powierzchni, co pozwala na eliminację ugniatania dzięki typowym czynnościom związanym z uprawą.
 • Podwozie gąsienicowe pozostawia za sobą „jezdnię”, po której przemieszcza się opona tylna, co pozwala uniknąć dodatkowego ugniatania.
 • Dzięki znacznemu zredukowaniu zapotrzebowania mocy podczas późniejszej uprawy możliwe jest obniżenie nakładów na paliwo i pracę.

 • Zmierzone ugniecenie gleby przez opony i podwozie gąsienicowe

  Źródło: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)

 • Zmierzone zapotrzebowanie mocy dla spulchniania na dużą głębokość po przejeździe opon i podwozia gąsienicowego

  1 Spulchnianie na dużą głębokość za oponami (konieczne 240 KM)
  2 Spulchnianie na dużą głębokość za podwoziem gąsienicowym (konieczne 88 KM)

  Korzyści dla późniejszej uprawy gleby:

  Dzięki niewielkiemu ugnieceniu gleby podczas jej późniejszej uprawy można zaoszczędzić paliwo i pracę. Po przejeździe podwozia gąsienicowego zapotrzebowanie na siłę uciągu dla spulchniania na głębokości 45 cm spada o 36% w porównaniu z kombajnem z oponami. Bardziej płasko rozłożone ugniatanie powodowane przez gąsienice umożliwia zmniejszenie głębokości roboczej o całe 10 cm, tym samym powodując dalszy spadek zapotrzebowania na siłę uciągu z 240 KM na 88 KM. Odpowiada to ograniczeniu zapotrzebowania na moc o 63%.

  Źródło: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)